Ing. Karel PETR, Ph.D.

Odborný asistent, propagace a prezentace ústavu;
správce norem; školení firem v oblasti GPS;
Informační manažer.

Vyučuji tyto předměty

MOODLE

Garant předmětů

Strojírenské konstruování I. a II.
Moderní technická dokumentace - MTD

Přednáším předměty:

Strojírenské konstruování I. - SK1
Strojírenské konstruování II. - SK2
Moderní technická dokumentace - MTD

Cvičím předměty:

Strojírenské konstruování I. - IV.; Části a mechanismy strojů I.; Oborový projekt; Bakalářská práce; Diplomová práce; Projekt I. - IV.; ...

Seznam vedených a úspěšně obhájených DP a BP

Seznam vedených a úspěšně obhájených DP a BP

Seznam vypsaných BP a DP

Seznam VOLNÝCH DP a BP

Část akademického roku KDY KDE
Během letního semestru viz Rozvrh Dejvice B2, 3. patro, místnost B2-351
Během letního zkouškového období 2016/2017 viz Rozvrh Dejvice B2, 3. patro, místnost B2-351

Konzultace mimo konzultační hodiny e-mailem - neplatí pro zkouškové období (Consultations outside the listed hours can be arrange by e-mail - not for the examination period).

Další informace (Odkazy):

Ústav konstruování a částí strojů

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6 - Dejvice.

Ing. Karel PETR, Ph.D.

Dejvice, blok B2, 3. patro, místnost B2-351
Tel.: +420 224 352 415
E-mail: Karel.Petr[zavinac]fs.cvut.cz

2014 © Ing. Karel PETR, Ph.D.