Ing. Karel PETR, Ph.D.

Odborný asistent, propagace a prezentace ústavu;
správce norem; školení firem v oblasti GPS;
Informační manažer.

VyučInformace, kontaktní údaje, publikace a citace

Informace a kontaktní údaje na FS.CVUT.cz

Přednáším předměty:

Strojírenské konstruování I. - SK1
Strojírenské konstruování II. - SK2
Zpracování technické dokumentace - ZTD
Engineering Design I. - II.

Cvičím předměty:

Strojírenské konstruování I. - IV.; Engineering Design I. - II.; Části a mechanismy strojů I.; Oborový projekt; Bakalářská práce; Diplomová práce; Projekt I. - IV.

Vyučuji tyto předměty

SEPS

Osobní podklady

Garant předmětů

Strojírenské konstruování I. - IV.
Engineering Design I. - IV.
Zpracování technické dokumentace

Přednáším předměty:

Strojírenské konstruování I. - SK1
Strojírenské konstruování II. - SK2
Zpracování technické dokumentace - ZTD
Engineering Design I. - II.

Cvičím předměty:

Strojírenské konstruování I. - IV.; Engineering Design I. - II.; Části a mechanismy strojů I.; Oborový projekt; Bakalářská práce; Diplomová práce; Projekt I. - IV.

Seznam vedených a úspěšně obhájených DP a BP

Seznam vedených a úspěšně obhájených DP a BP

Seznam vypsaných BP a DP

Seznam VOLNÝCH DP a BP

Consultations (Konzultace)

Rozvrh v ak.r. 2016/2017

Poloha

Část akademického roku KDY KDE
Během letního semestru 2016/2017 (do 26.5.2017) Čtvrtek 13.00 – 14.00 Dejvice B2, 3. patro, místnost B2-351
Během letního zkouškového období 2016/2017 Čtvrtek 25.5.2017 → 13.00 – 14.00
Středa 31.5.2017 → 9.00 – 10.00
Čtvrtek 8.6.2017 → 9.00 – 10.00
Po těchto termínech konzultace dle e-mailové domluvy!!!
Dejvice B2, 3. patro, místnost B2-351

Konzultace mimo konzultační hodiny e-mailem - neplatí pro zkouškové období (Consultations outside the listed hours can be arrange by e-mail - not for the examination period).

Další informace (Odkazy):

Ústav konstruování a částí strojů

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6 - Dejvice.

Ing. Karel PETR, Ph.D.

Dejvice, blok B2, 3. patro, místnost B2-351
Tel.: +420 224 352 415
E-mail: Karel.Petr@fs.cvut.cz